Menu

FilmyPDF Drukuj Email

Wykonujemy kompleksowe prace na wysoko?ciach wykorzystuj?c techniki alpinistyczne. Wszyscy nasi pracownicy posiadaj? du?e do?wiadczenie w pracach na wysoko?ci oraz niezb?dne uprawnienia, a tak?e atestowany sprz?t renomowanych firm. Do pa?stwa dyspozycji mamy tak?e podno?niki koszowe do trudno dost?pnych miejsc.

Jeste?my w stanie wykona? ka?d? prac? na terenie ca?ego kraju, ale musimy otrzyma? zlecenie minimum 24 godziny wcze?niej. 

Wsp?praca

Reklama
Reklama
Reklama

Go?cie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość